www.vasvikmedia.no

Kristne møteopptak på MP3 (ca 20MB pr tale)

VASVIK MEDIA

YouTube og Facebook!

Ønsker du å støtte arbeidet til VASVIK MEDIA?
VIPPS til 518782 eller bruk konto 3325.21.51899